Veloxia Ab

VELOXIA

Leverans – och Garantivillkor

Leveransvillkor

Veloxia Ab, Orgnr: 559374-4120 säljer produkter till privatpersoner (myndiga) eller företag i Sverige. Priser inkluderar moms.

Vi förbehåller oss rätten att ändra priser och leveranskostnader.

Garanti (Novitek-spabad)

Allmänna garantivillkor

Garantin för Noviteks produkter som säljs av Veloxia AB beviljas av Oy Nordic Spa Ltd. (Novitek). Du kan läsa garantivillkoren på: Garantiprogram (pdf).

Eventuella produktfel eller defekter befriar inte Veloxia AB från köparens betalningsskyldighet. Oy Nordic Spa Ltd – Novitek ansvarar för att ersätta produktfel och defekter.

Betalning

Beställningar betalas med faktura, finansiering eller faktura samt finansiering. Fakturan kommer att levereras till kunden vid den tidpunkt som anges i orderbekräftelsen eller vid en tidpunkt som avtalats separat. Om betalningssättet är finansiering hanterar Veloxia informationen åt finansbolaget för  kundens räkning. Spabadet anses levererad till kund när poolen är färdigställd på fabriken. Spabaden kommer att släppas till kund mot betald faktura eller godkänt finansieringsbeslut. Produkterna är leverantörens egendom tills hela köpeskillingen har erlagts.
Vid avbeställning eller ånger av produkter gjorda på beställning har säljaren rätt att hålla inne/debitera 25% av köpesumman till säljaren som kostnader för beställningen.

Leverans

POOLER
Leveransavgiften för produkter är ett separat överenskommet belopp som täcker leverans till fastlandet Sverige.
Produkterna levereras alltid så snart som möjligt beroende på tillverkningskapacitet och enligt beräknad leveranstid. Produkten är avsedd att levereras vid en tidpunkt överenskommen med kunden (säljaren är i kontakt med kunden). Ersättning för försenad leverans utgår inte. Kampanjer följer villkoren för kampanjen utöver dessa villkor.

Spabaden kommer att levereras i upprätt läge till den leveransadress som kunden uppger eller så nära leveransadressen som möjligt med fraktfordonet. Att frakta produkter till en specifik plats ingår inte i leveransen. Om leveransen ingår i affären så innebär det transport till kunden i slutet av lastbilen med bakgavellyft till tomtgränsen/garageuppfarten. Eventuell specialdemontering med annan kran eller andra okända orsaker som medför merkostnader för leverantören debiteras kunden, om inte annat avtalats i förväg. Kunden/köparen ser till att körbanan är i skick så att det finns fri tillgång till avlastningsplatsen med lastbil. Kunden/köparen ser till att gång och avlastningsplats tål ett tungt fordon. (Lyft max 21m 20 ton och lyft max 35m 38ton.) Om lätta brunnar eller andra liknande konstruktioner är kända på vägen ska de vara tydligt märkta av kund. Transportören ansvarar inte för eventuell skada på gång, väg eller lossningsställe.

Novitek ansvarar för eventuella skador och ersättningar som uppstår under transport, vänligen kontrollera paketet externt innan mottagandet.

Ånger- och returrätt

Du har 14 dagars ångerrätt och kan returnera din beställning.
Ångerrätten gäller endast oanvända och säljbara produkter i originalförpackningen. Returkostnader är kundens ansvar.
Vid avbokning eller retur av specialtillverkade produkter (spabad) håller säljaren in/debiterar 25% av köpeskillingen till säljaren som beställning.

Problemsituationer

Kontrollera paketet externt innan du bekräftar mottagandet. Eventuella externa transportskador ska omedelbart anmälas till föraren eller vår kundtjänst som registrerar skadan. Alla transportskador ska även anmälas skriftligen till info@veloxiaspabad.se inom 7 dagar. Fel ska anmälas till säljaren inom 14 dagar efter mottagandet. Novitek ansvarar för att åtgärda eventuella brister.
Om det finns några fel eller brister i den levererade produkten, meddela säljaren omedelbart på info@veloxiaspabad.se.
Om produkterna installeras före reklamationen, ersätts inte demonterings- eller installationsarbeten i samband med eventuella reparationsarbeten.

Force majeure

Force majeure oberoende av säljaren, leverantören eller dess partners eller underleverantörer ska befria leverantören från villkoren i detta avtal under den tid som force majeure varar. Sådana hinder inkluderar till exempel strejk, lockout, brand, telekommunikationsavbrott, myndighetsorder eller annan liknande oväntad händelse inom säljarens kontroll, sociala tillstånd eller händelse såsom uppror, krig eller begränsning, eller annan liknande betydande och ovanlig orsak utöver säljarens kontroll.