Tillval

Status Pro

På ytterpanelen sitter en elegant N®-skylt som vi kallar för Status Pro. Skylten har ett inbyggt LED-system där du ser om något måste åtgärdas.

2.400,00 kr

Mer Information

På ytterpanelen sitter en elegant N®-skylt som vi kallar för Status Pro.

Skylten har ett inbyggt LED-system där du ser om något måste åtgärdas. Ett enkelt och effektivt belysningssystem som upplyser dig i realtid om status.

  • Grön belysning – Allt är i sin ordning. Inga fel eller felkoder
  • Blå belysning – Kan användas men finns påminnelser eller meddelanden
  • Röd belysning (blinkar) – Använd inte. Åtgärder måste göras. Felkoder samt varningsmeddelanden.

Andra tillval